Çerdhe për fëmijë – Stajkoc, Shkup

PËRSHKRIMI I PROJEKTIT

Fusha e punimeve të projektit konsiston në ndërtimin me çelësa në dorë të një sipërfaqe totale prej 2000 m2 ndërtimi, punime të lidhura me infrastrukturën siç janë prokurimet e materialeve, ekzekutimi dhe mbikëqyrja, garancia e shërbimit dhe sistemi i hidroizolimit. Objekti i kopshtit në fshatin Stajkoc, Shkup, investitori i të cilit është Komuna e Gazibabës.

Karakteristikat e projektit

Investitori: Komuna Gazibabës
Lokacioni: Stajkovc, Shkup
Sipërfaqja: 2000 m2
Vlera e investimit: 30,000,000 MKD
Nënkontraktor: Bauer BG DOOEL