Mirësevini në Eurovia.mk

Eurovia LLC (“eurovia.mk”) operon Eurovia.mk në emër të saj dhe pret, Numri i Regjistruar i Bamirësisë i Maqedonisë Veriore 297540, do t’ju merr pak kohë për të lexuar me kujdes këto Terme dhe Kushte. Ata shpjegojnë një numër gjërash, duke përfshirë, për shembull, rregullat që mbulojnë përdorimin tuaj të kësaj faqe si dhe informacione të tjera në lidhje me të drejtat tuaja. Duke përdorur www.eurovia.mk, ju do të konfirmoni që i keni lexuar dhe kuptuar dhe se jeni dakord me këto Terme dhe Kushte. Këto Terme dhe Kushte mund të ndryshojnë kohë pas kohe dhe nëse ndryshojnë, versioni i azhurnuar do të jetë gjithmonë i disponueshëm në faqen e internetit të Eurovia.mk. Ne do të tregojmë në krye të këtyre Termave dhe Kushteve kur ato janë azhurnuar për herë të fundit.

Ju lutemi sigurohuni që të kontrolloni rregullisht këto Terme dhe Kushte për të parë çdo ndryshim që mund të jetë bërë, sepse duke vazhduar të përdorni faqen pas ndryshimit të këtyre Termeve dhe Kushteve, ju do të konfirmoni që keni lexuar dhe kuptuar dhe se jeni dakord që të jeni të detyruar nga çdo Term dhe Kushte të rishikuara.

Informacioni dhe privatësia juaj

Për një shpjegim më të hollësishëm se si ne do të mbledhim, përdorim dhe ruajmë informacione në lidhje me ju, dhe angazhimin tonë për të mbrojtur privatësinë tuaj, ju lutem shikoni Politikën e Privatësisë të Eurovia.mk këtu. Për të mësuar më shumë se si ne përdorim cookies në faqen tonë, ju lutemi shikoni faqen tonë të Cookies.

Përmbajtja e palës së tretë

Kjo faqe do të përmbajë disa përmbajtje që nuk vijnë nga ne, pavarësisht nëse përmbajtja e tillë është postuar nga përdoruesit ose vjen nga dikush tjetër përveç nesh (së bashku, “Përmbajtja e palës së tretë”). Për shkak të natyrës së hapur të faqes, kjo Përmbajtje e Palës së Tretë nuk miratohet nga ne. Ne duhet të deklarojmë se çdo pikëpamje e shprehur në një përmbajtje të tillë të Palës së Tretë mund të mos përfaqësojë pikëpamjet tona dhe se ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë Përmbajtje të Palës së Tretë ose për pasojat e përdorimit të saj.

Ne do të përfshijmë në faqen e internetit Përmbajtjen e Palës së Tretë që është mendim personal dhe politik ose i diskutueshëm në natyrën e tij. Këto pikëpamje nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet tona dhe ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për ato pikëpamje.

Ne mund të mbajmë një vështrim mbi Përmbajtjen e Palës së Tretë herë pas here, por ju lutemi vini re se nuk kemi asnjë detyrim për ta policuar atë. Nëse kemi ndonjë shqetësim, ne mund të heqim Përmbajtjen e Palës së Tretë nga faqja në internet me ose pa paralajmërim.

Nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me përmbajtjen që shfaqet në këtë faqe, ju lutemi klikoni këtu për të kontaktuar Eurovia.mk.

Parashtrimet e Propozimit të Biznesit

Nëse dëshironi të krijoni një biznes të Eurovia Group dhe të paraqisni një propozim biznesi në eurovia.mk, kjo paraqitje i nënshtrohet termave dhe kushteve të veçanta të “Marrëveshjes së Dorëzimit të Propozimit të Biznesit” të cilën ju kërkojmë të lexoni dhe shënoni kutinë e shënuar që tregon marrëveshja juaj për ato terma dhe kushte. Ju nuk do të jeni në gjendje të na paraqisni ndonjë propozim biznesi pa rënë dakord për termat dhe kushtet e Marrëveshjes së Dorëzimit të Propozimit të Biznesit.

Përmbajtja e përdoruesit

Kjo faqe përmban një mundësi që përdoruesit të komentojnë mbi artikujt dhe postimet në faqe (“Përmbajtja e Përdoruesit”). Është informacion në domenin publik, prandaj kini kujdes se mund të aksesohet nga çdo person që përdor ueb në çdo pjesë të botës dhe mund të gjendet duke përdorur motorë kërkimi të pavarur. Pra, nëse vendosni të postoni informacione në pjesët ndërvepruese të faqes sonë, ne duhet të deklarojmë se ju e bëni këtë me rrezikun tuaj dhe se nuk do të mbrohet nga ne. Pra, ju këshillojmë të mendoni me kujdes para se të zgjidhni të ndani ndonjë informacion personal në pjesët interaktive të faqes tonë. Për më shumë informacion, ju lutemi shihni Politikën tonë të Privatësisë.

Në mënyrë që forumi ynë i hapur të funksionojë, ju përdoruesi duhet të mbani përgjegjësinë e vetme për përmbajtjen që postoni në sit dhe të mos postoni asgjë nëse nuk keni lejen dhe autoritetin e duhur për ta bërë këtë. Duke postuar Përmbajtjen e Përdoruesit, ne duhet të supozojmë se ju jeni duke garantuar që keni lejen dhe autoritetin për ta bërë këtë dhe se, nëse në ndonjë moment nuk e keni më atë leje dhe autorizim, ju do të hiqni Përmbajtjen e Përdoruesit.

Duke postuar Përmbajtjen e Përdoruesit në faqe, ju në thelb po i jepni Eurovia.mk një licencë të pakthyeshme, të përhershme, pa honorare, jo-ekskluzive, në të gjithë botën, e transferueshme për botimin, shfaqjen, kopjimin, modifikimin, krijimin e veprave derivate nga dhe shpërndarja e Përdoruesit Përmbajtja në këtë faqe interneti. Ju gjithashtu po i jepni licencë Eurovia.mk për të përdorur Përmbajtjen e Përdoruesit në çfarëdo mënyre me qëllim të publikimit të faqes, si dhe produkteve dhe shërbimeve të kompanive të Grupit Eurovia dhe gjithashtu për të dhënë nën-licenca në të njëjtën bazë.

Ne mund të mbajmë një vështrim mbi Përmbajtjen e Përdoruesit herë pas here, por ju lutemi vini re se nuk kemi asnjë detyrim për ta kontolluar atë. Ne mund të heqim ose bllokojmë qasjen në çdo Përmbajtje të Përdoruesit në çdo kohë. Për shembull, ne mund ta bëjmë këtë aty ku ne besojmë se dikush ka shkelur ligjin, p.sh. ka shkelur të drejtat e pronës intelektuale të një pale të tretë ose ka shkelur detyrën e konfidencialitetit. Ne nuk mund të mbajmë asnjë përgjegjësi në lidhje me ndonjë humbje ose dëm të pësuar si rezultat i ndonjë prej këtyre veprimeve.

Seksioni i mëposhtëm – Kodi i Sjelljes së Përdoruesit – ju jep udhëzimet tona të arsyeshme se si të kontribuoni në faqe në mënyrë që të shmangni dëmtimin ose ofendimin e vetes dhe të tjerëve dhe të shmangni heqjen e Përmbajtjes tuaj të Përdoruesit.

Nëse keni ndonjë shqetësim në lidhje me përmbajtjen që shfaqet në këtë faqe, ju lutemi klikoni këtu për të kontaktuar Eurovia.mk.

Kodi i Sjelljes së Përdoruesit

Ne jemi të ngazëllyer për klientët dhe përdoruesit që mund të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe të ndajnë ide. Sidoqoftë, ne duam që të gjithë përdoruesit tanë të jenë në gjendje të ndjehen të sigurtë dhe të qetë gjatë përdorimit të faqes tonë. Mënyra më e mirë për të adresuar këtë bilanc është të keni një kod përdorimi të përdoruesit.

Duke përdorur faqen tonë, ju do të bini dakord me këto Terme dhe Kushte, përfshirë Kodin e Sjelljes në këtë seksion.

Komuniteti ynë është i dizajnuar kur është e mundur për tu vetëmenaxhuar. Çdo koment i lënë nga një përdorues mund të vlerësohet dhe të shënohet nga çdo përdorues tjetër. Një përdorues mund të vlerësojë pozitivisht, neutralisht ose negativisht një koment. Gjithashtu, një përdorues mund të shënojë një koment si të papërshtatshëm ose fyes duke klikuar në një lidhje që thotë “flamur” pranë secilit koment. Komentet me flamur mund të rishikohen nga moderatorët e Eurovia.mk, të cilët mund t’i heqin ato komente nëse mendojnë se nuk janë në përputhje me këto Terme dhe Kushtet.

Pra, nëse besojmë se sjellja e një përdoruesi ka të ngjarë të shkaktojë ofendim ose dëmtim të përdoruesve të tjerë ose të Grupit Eurovia, ose përndryshe është e papranueshme, ne mund ta lëshojmë atë përdorues me një paralajmërim. Për më tepër, mund të na duhet të heqim çdo përmbajtje që ata kanë shpërndarë ose postuar në faqe. Ne do të përpiqemi t’i japim paralajmërime përdoruesit përmes flamurit dhe sistemit të provës të përshkruara më sipër, por nuk jemi të detyruar t’i japim përdoruesit atë njoftim.

Për të mbrojtur përdoruesit tanë dhe reputacionin e faqes, ne mund të mbajmë një vështrim në ndërveprimin midis përdoruesve herë pas here, por ju lutemi vini re se nuk kemi asnjë detyrim ta kontrollojmë atë.

Ne nuk mund të marrim përgjegjësi ose detyrim për sjelljen e çdo personi që përdor faqen tonë. Për më tepër, ne nuk jemi përgjegjës ose të detyruar për çdo humbje ose dëmtim të pësuar si rezultat i përdorimit të faqes sonë.

Ne kërkojmë që gjatë përdorimit të kësaj faqe të tregoni respekt për përdoruesit e tjerë dhe pronën e të tjerëve.

Ju pranoni:

 • të sillen në një mënyrë të respektueshme për të gjithë përdoruesit e tjerë;
 • të mos postoni ose të vini në dispozicion përmbajtje e cila, sipas mendimit tonë, ka të ngjarë të dëmtojë kënaqësinë e të tjerëve me këtë faqe;
 • të mos shkelni ligjin ose të inkurajoni shkelje të ligjit;
 • të mos postojë ose të vë në dispozicion  përmbajtje që është, për mendimin tonë, abuzive, ofenduese, shpifëse, e turpshme, pornografike ose e një natyre seksuale, e paligjshme, kërcënuese, frikësuese, në shkelje të privatësisë, konfidencialitetit ose të drejtave të palëve të treta ose ndryshe e papranueshme;
 • të mos postoni ose të vini në dispozicion  përmbajtje që, sipas mendimit tonë, portretizon dhunë të papranueshme;
 • të mos sillet në një mënyrë që është kërcënuese, frikësuese, ngacmuese, ofenduese, abuzive, shpifëse, diskriminuese ose nënçmuese ose për të shkelur të drejtat e të tjerëve, duke përfshirë të drejtat e privatësisë së individëve;
 • të mos bëjë, të shkaktojë ose të lejojë që të bëhet diçka që mund të cenojë, dëmtojë ose ndërhyjë me të drejtat e autorit, të drejtat morale, të drejtat e performancës, të drejtat e dizajnit, të drejtat e markave tregtare ose të drejtat e tjera të pronës ose të pronës intelektuale të Eurovia Group të ndonjë kompani tjetër të Adel, licensuesit e tyre përkatës ose ndonjë palë e tretë;
 • të ngarkoni vetëm përmbajtje që është një vepër origjinale e krijuar nga ti;
 • të mos ndajë ndonjë informacion që është konfidencial për ndonjë person tjetër;
 • mos bëni asgjë që do të dëmtojë ose mund të dëmtojë, ndërhyjë, prishë aksesin, mbingarkon, ndërpret ose dëmton funksionalitetin e faqes, materialeve të disponueshëm në faqe ose ndonjë softuer ose pajisje;
 • të mos marrë ose të përpiqet të marrë qasje të paautorizuar në faqe, në ndonjë pjesë të saj ose në ndonjë zonë private ose llogari të anëtarit;
 • të mos marrë ose të kërkojë të marrë informacione personale, informacione konfidenciale ose fjalëkalime nga ndonjë person tjetër;
 • të mos anashkalojmë ose të përpiqemi të anashkalojmë çdo filtër që mund të përdorim në këtë faqe;
 • të mos bëjë asgjë që mund të shkaktojë ndonjë përgjegjësi për kompaninë Eurovia Grup;
 • të mos shtrembërojë ose paraqesë keq çdo individ ose send ;
 • të mos regjistrohesh si ose në emër të dikujt tjetër, të bëhesh person tjetër, të kërkosh të marrësh një identitet të rremë ose të përfaqësosh keq veten, identitetin ose moshën tënde;
 • mos postoni ose mos vini në dispozicion përmbajtje që përmban informacion financiar (të tilla si llogari, detaje të kartës së kreditit ose kartës debitore) ose informacion që identifikon një individ personalisht ose është i aftë të identifikojë një individ personalisht (të tilla si emrat, numrat e telefonit, adresat e emailit ose adresat postare) ;
 • të respektoni informacionin që merrni në faqen tonë dhe ta përdorni atë vetëm në përputhje me këtë Kod të Sjelljes së Përdoruesit dhe Termet dhe Kushtet tona;
 • të mos reklamojë, promovojë ose miratojë ndonjë mall ose shërbim; dhe;
 • mos përdorni faqen tonë për të dërguar ndonjë letër zinxhir, e-mail “junk”, material ‘spamming’ ose ndonjë formë tjetër e komunikimit.

Të miturit

Mbrojtja e privatësisë në internet të fëmijëve është veçanërisht e rëndësishme për ne. Duke hyrë në faqe ose duke na ofruar ndonjë nga informacionet tuaja personale, ju do të përfaqësoni dhe garantoni se jeni 18 vjeç ose më i vjetër dhe se jeni dakord me këto Terme dhe Kushtet. Nëse jeni nën 18 vjeç, ju lutemi mos u përpiqni të përdorni www.eurovia.mk dhe mos na jepni emrin tuaj, detajet e kontaktit ose ndonjë informacion tjetër në lidhje me veten tuaj. Nëse me arsye besojmë se një përdorues është nën 18 vjeç, mund të na duhet të heqim detajet e tyre të siguruara nga ata nga faqja jonë dhe të dhënat tona.

Blog-et e vizitorëve të Eurovia

Blog-et e vizitorëve të postuar në faqen tonë nuk paraqesin domosdoshmërisht pikëpamjet e Eurovia.mk. Çdo rishikim pozitiv ose tjetër i ndonjë vendi, restoranti, hoteli, muzeu, ose ndryshe nuk përbën një rekomandim, miratim ose garanci nga ne dhe ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim në lidhje me cilësinë. Të gjitha vlerësimet synojnë vetëm si një udhëzues dhe ne nuk garantojmë saktësinë e tyre.
Ne nuk bëjmë asnjë miratim, rekomandim, garanci ose përfaqësim në lidhje me ndonjë restorant, hotele, muze ose rishikime të tjera të botuara në këtë faqe. Shqyrtimet nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet tona. Ju lutemi lexoni këto terma dhe kushte për detaje të mëtejshme. Çmimet, menutë, komoditetet e hotelit dhe treguesit e tjerë në çdo përmbledhje të botuar nga ne janë të sakta në datën e shtypjes, por mund të ndryshojnë. Ne nuk garantojmë që ndonjë informacion i tillë, ose informacion në rishikimet e postuara nga përdorues të tjerë, do të jetë i saktë ose i azhurnuar në kohën kur e lexoni. Gjithmonë rishikoni këshillat e udhëtimit nga Foreign and Commonwealth Office para se të vendosni të vizitoni një destinacion ndërkombëtar.

Grupi Eurovia nuk do të jetë përgjegjës ose i detyruar për çdo dëmtim, humbje ose dëm të shkaktuar ose të pësuar si rezultat i ndonjë rishikimi. Ky paragraf duhet të lexohet në përputhje me ligjet e zbatueshme lokale.

Dëmshpërblimi

Avokatët tanë  vlerësojnë që duhet të përfshijmë këtë paragraf i cili në thelb mbron Grupin Eurovia kundër njerëzve që na padisin për diçka të keqe që ndodh:

Në përdorimin e kësaj faqe ju pranoni të dëmshpërbleni dhe të mos e dëmtoni, Eurovia.mk dhe të gjitha kompanitë e tjera të Grupit Eurovia, filialet e tyre dhe kompanitë e mbajtjes, filialet e kompanive të tyre mbajtëse dhe secilin nga zyrtarët e tyre përkatës, drejtorët, aksionarët, punonjësit, përfaqësuesit dhe agjentët (dhe ju do të vazhdoni t’i dëmshpërbleni ata dhe t’i mbani të padëmshëm) në lidhje me të gjitha humbjet, detyrimet, kostot, pretendimet, dëmet dhe kërkesat e pësuara në lidhje me sjelljen tuaj në përdorimin e faqes, sjelljen tuaj ndaj nesh, kompani të tjera të Grupit Eurovia , përfaqësuesit tanë dhe të tyre, përdorues të tjerë, çdo shkelje e ligjit, çdo shkelje e këtyre Termave dhe Kushteve ose ndonjë shkelje e të drejtave të ndonjë pale të tretë.

Të drejtat e pronarit

Të gjithë tekstin, grafikët, skedarët audio, video ose imazhe, përmbajtjen, softuerin, aplikacionet dhe informacionin e shfaqur në dispozicion nga kjo faqe, dhe të gjitha të drejtat e autorit, të drejtat e markave tregtare, të drejtat e dizajnit dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale në to (së bashku, “Përmbajtja e Pronarit ”) janë pronë e Grupit Eurovia, përdoruesve, furnizuesve ose licensuesve tanë. Kjo përfshin, pa kufizim, organizimin dhe shtrirjen e faqes dhe programin themelor që është në pronësi nga ne, kompani të tjera të Grupit Eurovia, përdoruesit tanë, furnizuesit ose licensuesit

Duke përdorur faqen, ju jeni dakord që Përmbajtja e Pronarit të jetë në dispozicion vetëm për përdorim personal dhe se nuk do të kopjoni, riprodhoni, botoni, shpërndani ose asgjësoni në asnjë mënyrë asnjë Përmbajtje të Pronarit. As emri i Grupit Eurovia dhe as ndonjë  Emri tjetër i kompanisë, marka tregtare, logoja ose modeli i Eurovia Group nuk mund të përdoren ose kopjohen në asnjë mënyrë.

Lidhje me faqet e tjera

Eurovia.mk ofron, ndër të tjera, lidhje të përshtatshme me faqet e tjera të kompanive të Eurovia Group. Ju gjithashtu mund të kontaktoni kompanitë e Eurovia Grup përmes faqes Gjeni Kompaninë Eurovia Grup. Faqja jonë përmban gjithashtu lidhje me uebfaqe të tjera të palëve të treta, burime, reklama ose sponsorizime.

Nëse vendosni të përdorni ndonjë nga këto lidhje, ju do të largoheni nga Eurovia.mk dhe meqenëse nuk kemi ndonjë kontroll mbi këto faqe, ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen, reklamat, produktet ose shërbimet e disponueshme prej tyre, ose për ndonjë marrëveshjet ose mosmarrëveshjet që mund të keni në lidhje me ato faqe. Eurovia.mk nuk është përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim që mund të pësohet si rezultat i përdorimit të lidhjeve të tilla dhe faqeve të palëve të treta. Ne do t’ju inkurajojmë të rishikoni termat dhe kushtet dhe politikën e privatësisë në çdo faqe të re në të cilën mund të zgjidhni të përdorni sepse kushtet dhe rregullat tona dhe politika e privatësisë nuk do të jenë më të zbatueshme.

Ne rezervojmë të drejtën për të hequr ndonji link të caktuar në çdo kohë.

Pop Ups

Kur përdorni www.Eurovia.mk, herë pas here mund të merrni pop-ups. Ne i përdorim këto për shumë arsye, si formularët e hyrjes në konkurs, regjistrimi në gazetat dhe pyetësorët tanë për të na ndihmuar të përmirësojmë shërbimin tonë ndaj jush. Kutitë pop-up nga Eurovia.mk janë të shënuara qartë me një titull nga Eurovia.mk.

Ju gjithashtu mund të merrni kuti pop-up nga kompani të tjera të Grupit Eurovia. Përsëri ju duhet të jeni në gjendje t’i identifikoni këto, pasi ato duhet të shënohen me një titull nga kompania përkatëse e Grupit Eurovia.

Ju gjithashtu mund të merrni reklama pop-up nga palë të treta. Këto mund të shfaqen për shkak të softuerit që keni instaluar, me dashje ose paditur, në kompjuterin tuaj. Për fat të keq, Eurovia.mk nuk mund t’i kontrollojë këto kuti pop-up sepse ato nuk kanë ardhur nga ne.

Ne nuk mbështetim asnjë faqe në internet ose produkt i cili shfaqet në ndonjë dritare që nuk vjen nga Eurovia.mk. Për të lexuar më shumë në lidhje me politikën tonë të cookies klikoni këtu.

Mundësia e hyrjes

Nëse keni probleme në përdorimin e faqes sonë të internetit me disa shfletues të internetit ose softuer tjetër ose nëse doni të na tregoni se si mund ta përmirësojmë mundësinë e hyrjes, ju lutemi na tregoni duke klikuar këtu për të kontaktuar Eurovia.mk. Ne i vlerësojmë reagimet tuaja dhe sugjerimet tuaja do të na ndihmojnë të përmirësojmë shërbimin tonë ndaj jush.

Informacioni i faqes dhe koha joproduktive

Kjo faqe mund të jetë e padisponueshme herë pas here për mirëmbajtje, azhurnim ose ndryshe. Kur kjo të ndodhë, ne kërkojmë falje për shqetësimet e shkaktuara. Sidoqoftë, ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim ose shqetësim që rezulton nga një mungesë e tillë.

Ne bëjmë shumë kujdes duke kërkuar t’ju paraqesim informacione të sakta, transparente dhe të dobishme si përdorues. Sidoqoftë, si një platformë e hapur ka përmbajtje në këtë faqe që nuk gjenerohet nga ne, për shembull Përmbajtja e Palës së Tretë, siç përshkruhet më sipër. Prandaj, duhet t’ju njoftojmë se informacioni në këtë sit mund të jetë i vjetëruar, jo i plotë, të përmbajë disa gabime ose të jetë në një farë mënyre jo i besueshëm. Vetëm për të qenë të sigurtë, ju lutemi kontrolloni çdo informacion të marrë nga kjo faqe para se të veproni në ndonjë mënyrë.

Ju lutem vini re se ne mund të bëjmë ndryshime në faqe, funksionet dhe shërbimet e tij herë pas here.

Kufizimi tjetër i përgjegjësisë

Është e rëndësishme të theksohet se përdorimi i internetit ka rreziqet e tij. Qëllimi ynë është të sigurojmë një shërbim të shpejtë, të besueshëm dhe të sigurtë dhe të mbrojmë informacionin tuaj personal. Sidoqoftë ne nuk mund të marrim përgjegjësi për:

çdo shkelje e sigurisë së www.Eurovia.mk;

çdo dëm, humbje ose korrupsion i ndonjë të dhëne, informacioni ose materiali;

ndonjë virus ose program tjetër i dëmshëm që mund të infektojë pajisjet e kompjuterit tuaj ose pasurinë tjetër; ose

çdo shkelje e sigurisë nga hakerat në lidhje me www.Eurovia.mk.

Eurovia.mk dhe kompanitë e tjera të Grupit Eurovia nuk do të jenë përgjegjëse për ndonjë humbje të veçantë, indirekte, të rastësishme, pasuese ose ekonomike (ose për ndonjë dëm shembullor ose ndëshkues) në lidhje me përdorimin e www.Eurovia.mk ose ndonjë faqe tjetër. E njëjta gjë vlen për punonjësit, oficerët, drejtorët, përfaqësuesit dhe agjentët e Eurovia.mk dhe / ose kompanive të tjera të Grupit Eurovia. Ky paragraf zbatohet vetëm në masën që mund të jetë në përputhje me ligjet në fuqi.

Ligji dhe juridiksioni

Këto Terme dhe Kushte dhe çdo mosmarrëveshje në lidhje me to rregullohen nga ligji anglez dhe ne rezervojmë të drejtën për të ngritur procedura në gjykata në çdo vend, gjykatat angleze ose cilindo forum që ne mendojmë se është i përshtatshëm. Si përdorues, ligjet e vendndodhjes suaj mund të zbatohen për marrëdhëniet tuaja në internet me www.Eurovia.mk dhe ju mund të keni të drejta ligjore dhe / ose detyrime shtesë sesa ato të parashikuara në ligjin Anglez. Ne gjithmonë ju rekomandojmë që të kërkoni këshilla ligjore lokale, megjithatë ju inkurajojmë të flisni me ne nëse keni ndonjë shqetësim për të parë nëse ato mund të zgjidhen.

Terma të tjerë – një fjalë e fundit nga avokatët tanë

Këto Terme dhe Kushte dhe Politikat e Privatësisë përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis jush, përdoruesit dhe neve në lidhje me përdorimin tuaj të faqes (e cila përfshin detaje mbi qasjen tonë ndaj cookies) dhe zëvendësojnë të gjitha marrëveshjet dhe rregullimet e mëparshme midis nesh në lidhje me përdorimin tuaj të faqes.

Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e këtyre Termeve dhe Kushteve është ose bëhet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, ligjshmëria, vlefshmëria dhe zbatueshmëria e të gjitha dispozitave dhe pjesëve të tjera të këtyre Kushteve dhe Kushteve nuk do të dëmtohet.

Asnjë dështim ose vonesë nga Eurovia.mk ose në ushtrimin ose zbatimin e ndonjë të drejte, pushteti ose korrigjimi që lind sipas këtyre Termeve dhe Kushteve nuk do të funksionojë si heqje dorë nga ajo apo ndonjë e drejtë, fuqi ose korrigjim tjetër. Asnjë heqje dorë nga Eurovia.mk ose nuk do të jetë efektive përveç nëse shkruhet dhe nënshkruhet nga një përfaqësues i autorizuar i Eurovia.mk.

Më në fund – nëse keni dyshime, flisni me ne

Nëse keni ndonjë pyetje, koment ose ankesë në lidhje me faqen ose këto Terme dhe Kushte, thjesht kontaktoni. Mund të na shkruani në:

Webmaster
Eurovia Holding DOOEL
Rr. 101 nr 17 Zhelinë
1200 Tetovë
Maqedonia e Veriut

Nëse keni ndonjë pyetje, koment ose ankesë në lidhje me faqet e internetit të ndonjë kompanie tjetër të Grupit Eurovia ose produkteve apo shërbimeve që merrni prej tyre, atëherë ju lutemi kontaktoni direkt me ta. Për lehtësinë tuaj, ju mund t’i kontaktoni ata përmes seksionit Gjeni Kompaninë Eurovia Grup të faqes tonë.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.