Tenderat

Të nderuar furnitorë dhe kontraktorë,

Ky seksion i faqes sonë të internetit përmban të gjitha informacionet e nevojshme në lidhje me procedurat e prokurimit të mallrave, punëve dhe shërbimeve të cilat kryhen nga Grupi Eurovia për subjektet e huaja dhe Projektet ndërkombëtare (UPSTREAM & DOWNSTREAM, dhe aktivitete të tjera).

Title
Eurovia 29 June, 2020
Adel Holding 6 February, 2020
Company Profile 6 February, 2020
Adel Holding 23 May, 2019
Adel Holding 5 October, 2018
Eurovia 13 March, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 12 February, 2018
Eurovia 8 February, 2018
Eurovia 8 February, 2018
Eurovia 8 February, 2018
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.