Falë ekipit profesional të cilët sjellin në çdo projekt një moral inxhinierik dhe forcën e marrë nga klientët tanë, Grupi EUROVIA përparon me shpejtësi në Maqedoninë e Veriut dhe tregut jashtë.

Pasqyra e korporatës

Pasqyra e Korporatës 2020

Pasqyra e Korporatës 2019

Pasqyra e Industrisë së Ndërtimit 2019

Pasqyra e Industrisë së Ndërtimit 2018

Raporti Vjetor

RAPORTET VJETORE 2020 – MK (Mund ta kërkoni versionin në gjuhën angleze ose shqipe duke na kontaktuar)

RAPORTET VJETORE 2019 – MK (Mund ta kërkoni versionin në gjuhën angleze ose shqipe duke na kontaktuar)

RAPORTET VJETORE 2018 – MK (Mund ta kërkoni versionin në gjuhën angleze ose shqipe duke na kontaktuar)

Pasqyrat Financiare 2019

  • Të ardhurat totale
  • EBITDA

Shitjet vjetore dhe rritja nga kompanitë

Eurovia
Screen Media
Eurovia DMD

Përmirësimi i mëtejshëm i të gjithë treguesve kryesorë çon në një vit tjetër të shkëlqyeshëm

PËRPARËSITË TONA

BURIMET FINANCIARE

Struktura e fortë e kapitalit EUROVIA, likuiditeti i lartë, struktura e fortë e bilancit, kapaciteti huamarrës afatgjatë, aftësia për të përdorur një larmi mjetesh të tregut të kapitalit dhe qasja në burimet financiare ndërkombëtare (të tilla si EBRD, IFC, IsDB, OFID, ICD, BSTDB, CreditEurope) diferencojnë EUROVIA nga kompanitë e tjera që operojnë në të njëjtat fusha të biznesit.

Pozita udhëheqëse e EUROVIA-s në fushat që operon forcohet më tej nga shumë projekte pioniere dhe inovative që kryen, dhe rritja e fortë dhe e qëndrueshme e performancës së saj.

Kapaciteti i makinerive dhe pajisjeve, aftësi të forta organizative, njohuri të gjëra të brendshme bazuar në përvojën, referenca nga punimet e përfunduara, certifikata kontraktuese jashtë shtetit që demonstron aftësi të pakufizuar të biznesit, sfondi inxhinierik i aksionerëve kryesorë të shoqëruar nga një staf i ri, energjik dhe dinamik nga një ekip me përvojë i drejtuesve krijojnë një sinergji që është tregues i kompetencës teknike të EUROVIA-s në përfundimin e projekteve në kohë, brenda buxhetit dhe të cilësisë së specifikuar.

Ndërsa EUROVIA e sheh secilin projekt si një mjet për të fituar përvojë dhe mundësi mësimi, ajo është në gjendje të përmirësojë vazhdimisht veten e saj si një organizatë dhe të përdorë strategji për t’ia kaluar këtë përvojë brezave të rinj.

Reputacioni i fortë i EUROVIA-s në treg dhe fushat që operon; marrëdhëniet e saj afatgjate dhe të qëndrueshme me palët e interesuara si punëdhënësit, klientët dhe furnitorët; etikën e saj të fortë të biznesit; dhe sektorët që është pozicionuar me projektet e saj strategjike ndajnë EUROVIA nga konkurrentët.

EUROVIA vazhdimisht rrit kapacitetin e saj inovativ për të marrë dhe mbështetur një avantazh konkurrues në këtë botë gjithnjë në ndryshim dhe në zhvillim e cila bëhet gjithnjë e më e komplikuar.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.