Karriera

Mundësi Punësimi në Grupin EUROVIA

Të jesh anëtar i ekipit të Grupit EUROVIA kërkon standardet më të larta të efikasitetit, kompetencës dhe integritetit. Si një kompani ndërkombëtare, Grupi EUROVIA gjithashtu synon të mbajë një ekuilibër të drejtë gjeografik midis stafit të tij.

Praktika në Grupin EUROVIA

Programi i Praktikës së Grupit EUROVIA ka për qëllim t’u ofrojë studentëve universitarë dhe të diplomuar një mundësi për të fituar përvojë praktike përmes përfshirjes së tyre të plotë në aktivitetet e përditshme të punës në kompanitë tona. Mundësitë e praktikës janë të papaguara dhe zakonisht zgjasin 3 muaj, me mundësi zgjatjeje por jo më shumë se 6 muaj (part or full time).

Pozitat e praktikës janë në dispozicion në departamentet e mëposhtme:

  • Departamenti i Menaxhimit të Burimeve,
  • Departamenti i Zhvillimit të Projektit,
  • Departamenti i Prokurimit.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të dërgojnë dokumentet e tyre (CV, letër motivuese dhe formularin e historisë personale) në Grupin EUROVIA:

Click or drag a file to this area to upload.
pdf, doc, docx, ppt, pptx, png, jpeg, jpg
Click or drag a file to this area to upload.
pdf, doc, docx, ppt, pptx, png, jpeg, jpg

Çfarë ofrojmë ne?

Perspektivat ndërkombëtare. Karriera ndërkombëtare, lëvizshmëria midis projekteve, programet e zhvillimit të grupeve.

Kulturë unike dhe mjedis pune. Modeli fleksibël i punës, ekipe të shkathëta dhe ndër-funksionale, një përzierje e shkëlqyer e talenteve të rinj dhe ekspertëve me përvojë.

Përfitimet konkurruese dhe të personalizuara. Pagat konkurruese dhe mundësitë e bonusit, shpërblimet e bazuara në projekt dhe përfitimet e orientuara drejt organizatës.

Të mësuarit e vazhdueshëm. Mundësitë individuale të zhvillimit, platforma e-mësimit dhe trajnimi dhe këshillimi.