Është nënshkruar një kontratë për ndërtimin e Sallës së Re Sportive në Gostivar

Ky objekt është një sallë sportive për shkollën fillore “Faik Konica” në Debresh, Gostivar. Projektimi dhe ndërtimi i një strukture hibride, përfshirë një strukturë tërheqëse për përdorim me shumë sporte, kjo do të jetë një shtëpi e përhershme në të gjitha motet për të gjithë sportdashësit dhe do t’i çojë sportet në nivelin tjetër. Si një projekt me çelësa në dorë, ekipi ynë profesional dhe shumë i kualifikuar siguron çdo fazë të projektit: punime tokësore, ndërmarrje të jashtme, punime prej betoni të armuar, punime elektrike, punime arkitekturore dhe fasade, përfundimi i brendshëm dhe dizajni i brendshëm.

Investitori: Ministria e Arsimit dhe Shkencës
Lokacioni: Debresh – Gostivar
Sipërfaqja: 1.300 m2
Vlera e investimit: 550,000 €