Социјална одговорност

ЕУРОВИА Групацијата како општествено одговорна компанија, во рамките на своите можности, се обидува да придонесе суштински за специфичните потреби на заедницата и на тој начин активно да придонесе за развој на Република Македонија, со зачувување на моралните вредности, како и културата и општеството како целина.

Ние, како социјални претприемачи, се водиме од нашата мисија. Нашата мисија е постојано да ги подобруваме социјалните вредности во општеството, да развиваме иновации и транспарентност преку планирање и спроведување на стратегии за добивање приход.

„СЕКОЈ Е ДОБАР ВО НЕШТО“

Како посветени лидери во создавањето на социјални вредности, ние сме посветени на надминување на пречките и бесконечните предизвици преку можноста да ги мотивираме целните групи, членовите на тимот, инвеститорите и другите засегнати страни. Преземаме иницијативи, создаваме социјални претприемачки идеи, создаваме и започнуваме сопствен потфат со исклучоци, и ова е тоа што нè прави поразлични. Секој е добар во нешто. Охрабрувањето и создавањето можности за успех е исклучително важно за обликување на личноста и толеранцијата кон ризикот.

НАШИОТ ПРИДОНЕС

Ние сме општествено одговорна компанија со принципи и стандарди. Ние се грижиме за нашата работна сила и животната средина, но исто така сме посветени на социјалниот и економскиот развој во регионот каде што дејствуваме.

Почитувањето на нашите вработени е основен принцип. Ние се трудиме да им обезбедиме безбедно и здраво работно опкружување во кое тие можат да работат продуктивно.

Ние сакаме да работиме со компании кои имаат исти стандарди за деловна етика: еднакви можности за работа, почитување на работната сила, безбедно и недискриминирачко работно опкружување, почитување на законот, почитување на детски труд, грижа за општеството и заштита на животната средина и сл.

Ние поддржуваме непрофитни организации и фондации, како и училишта, сиропиталишта, музеи и театри.

Поддржуваме проекти за развој на образованието, културата и спортот.

Ние придонесуваме во подобрување на условите за живот на социјално загрозените лица и семејства.

Понатамошна промоција на деловни идеи преку институции кои го поддржуваат младинското претприемништво.

ЕУРОВИА ФОНДАЦИЈАТА

Ја започнавме „Еуровиа“ Фондацијата со цел да ги зближиме луѓето за да ги охрабриме никогаш да не го прифаќаат неприфатливото, да ги претвориме предизвиците во можности и секогаш да ги поместуваме границите што ги прават светот подобаро место за живеење.

Нашите општи трошоци се покриени од Еуровиа Групацијата , што значи дека 100% од сите добиени донации одат директно на иницијативи што ги создаваме или ги поддржуваме.

Нашата цел е да ги обединиме луѓето и претприемачките идеи за да создадеме можности за подобар свет. Постојат толку многу предизвици со кои се соочува светот денес, но ние веруваме дека со зближување на вистинските луѓе и преземање на претприемачки пристап, можеме да создадеме позитивни промени.

Знаеме дека не можеме да го смениме светот самостојно, затоа се обединуваме да ги мотивираме сите претприемачи и инспиративни лидери – тогаш соработуваме за доброто на сите. Ние сакаме да формираме моќна глобална заедница што е во состојба да ги поттикне промените.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.