Сите Проекти

Други Проекти

ИМЕ НА ПРОЕКТ ТЕХНИЧКИ ДЕТАЛИ ИНВЕСТИТОР УСЛУГИ СТАТУС НА ПРОЕКТОТ
1 Планинарска куќа Минимална штета на шумата Монико ДООЕЛ Проект со клуч на рака Во тек
2 Инсталација на урбана опрема Инсталација на 100 клупи за парк и 500 корпи Општина Гостивар Проект со клуч на рака Во тек
3 Инсталација на фотоволтаични панели 10MV - ТПП Осломеј Ископување и земјени работи - Подготвителни работи за поставување на фотоволтаични панели за 10 MV Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Проект со клуч на рака Во тек
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.