Добредојдовте на Eurovia.mk

Еуровиа ДОО („eurovia.mk“) управува со Еуровиа.мк во свое име и е домаќин, Регистриран добротворен број Северна Македонија 297540, ве замолува да одвоите време внимателно да ги прочитате овие Услови и услови. Тие објаснуваат голем број работи, вклучително, на пример, правилата што ја покриваат вашата употреба на оваа страница, како и други информации во врска со вашите права. Со користење на www.eurovia.mk, ќе потврдите дека сте ги прочитале и разбрале и дека се согласувате со овие Услови и правила. Овие Услови и правила може да се менуваат од време на време и, доколку се променат, ажурираната верзија секогаш ќе биде достапна на веб-страницата на Eurovia.mk.

Ве молиме, проверете дали редовно ги проверувате овие Правила и услови за да ги видите сите промени што може да се направат, бидејќи со продолжување на користењето на страницата откако ќе се променат овие Правила и услови, ќе потврдите дека сте ги прочитале и разбрале и дека сте се согласиле обврзани со, сите ревидирани Правила и услови.

Вашите информации и приватност

За подетално објаснување за тоа како ќе ги собираме, користиме и чуваме информациите што се однесуваат на вас и нашата заложба за заштита на вашата приватност, видете ја Политиката за приватност на Eurovia.mk тука. За да дознаете повеќе за тоа како ги користиме колачињата на нашата страница, проверете ја нашата страница за колачиња.

Содржина на трета страна

Оваа страница ќе содржи одредена содржина што не доаѓа од нас, без оглед дали таквата содржина е објавена од корисници или на друг начин доаѓа од некој друг освен нас (заедно, „Third Party Content“). Заради отворената природа на страницата, оваа содржина на трета страна не е одобрена од нас. Мораме да наведеме дека какви било ставови изразени во таква содржина на трета страна може да не ги претставуваат нашите ставови и дека нема да бидеме одговорни или одговорни за која било содржина на трета страна или за последиците од користењето на истата.

Ние ќе вклучиме содржина од трета страна на страницата што е лично мислење и е политичка или контроверзна по својата природа. Овие ставови не ги одразуваат нашите ставови и не можеме да прифатиме никаква одговорност за тие ставови.

Од време на време може да внимаваме на содржината на трета страна, но имајте предвид дека немаме обврска да ја полицираме. Ако имаме какви било проблеми, може да ја отстраниме содржината на трета страна од страницата со или без претходна најава.

Ако имате било какви проблеми во врска со содржината што се појавува на оваа страница, кликнете овде за да контактирате со Eurovia.mk.

Поднесоци за деловен предлог

Доколку сакате да создадете деловна активност на Групацијата Еyровиа и да доставите деловен предлог до eurovia.mk, тој поднесок е предмет на посебните услови на „Договорот за поднесување деловен предлог“ што ве замолуваме да го прочитате и означете го полето за означување означено вашиот договор за тие услови. Вие нема да можете да ни доставите деловни предлози без да се согласите со условите на договорот за поднесување деловен предлог.

Корисничка содржина

Оваа страница содржи можност корисниците да коментираат написи и објави на страницата („Содржина на корисникот“). Тоа е информација од јавен домен, па бидете свесни дека може да пристапи до секое лице што користи веб во кој било дел од светот и може да се најде со помош на независни машини за пребарување. Значи, ако изберете да објавувате информации до интерактивните делови на нашата страница, мора да кажеме дека тоа го правите на ваш сопствен ризик и дека нема да бидат заштитени од наша страна. Значи, ве советуваме добро да размислите пред да изберете да споделите какви било лични информации на интерактивните делови на нашата страница. За повеќе информации, видете ја нашата Политика за приватност.

Корисничка содржина

Оваа страница содржи можност корисниците да коментираат написи и објави на страницата („Содржина на корисникот“). Тоа е информација од јавен домен, па бидете свесни дека може да пристапи до секое лице што користи веб во кој било дел од светот и може да се најде со помош на независни машини за пребарување. Значи, ако изберете да објавувате информации до интерактивните делови на нашата страница, мора да кажеме дека тоа го правите на ваш сопствен ризик и дека нема да бидат заштитени од наша страна. Значи, ве советуваме добро да размислите пред да изберете да споделите какви било лични информации на интерактивните делови на нашата страница. За повеќе информации, видете ја нашата Политика за приватност.

За да работи нашиот отворен форум, вие корисникот мора да сносите единствена одговорност за содржината што ја објавувате на страницата и да не објавувате ништо освен ако немате соодветно одобрение и овластување за тоа. Со објавување на корисничка содржина, треба да претпоставиме дека гарантирате дека имате дозвола и овластување за тоа и дека, доколку во кој било момент веќе ги немате тие дозволи и овластувања, ќе ја отстраните корисничката содржина.

Објавувајќи ја корисничката содржина на страницата, вие во основа доделувате на Eurovia.mk неотповиклива, вечна, без авторски права, неексклузивна, ширум светот, пренослива лиценца за објавување, прикажување, копирање, изменување, создавање деривативни дела од и дистрибуција на Корисникот Содржина на страницата. Вие исто така ја давате лиценцата за Eurovia.mk за користење на Корисничката содржина на кој било начин заради објавување на страницата, како и на производите и услугите на компаниите на Групацијата Еyровиа и, исто така, за доделување подлиценци на иста основа.

Можеби ќе внимаваме на корисничката содржина од време на време, но имајте предвид дека немаме никаква обврска да ја полицираме. Можеме да го отстраниме или блокираме пристапот до која било корисничка содржина во кое било време. На пример, ова можеме да го сториме таму каде што разумно веруваме дека некој го прекршил законот, на пр. ги повредиле правата на интелектуална сопственост на трета страна или прекршиле должност за доверливост. Ние не можеме да сносиме никаква одговорност за каква било загуба или штета претрпена како резултат на кое било од овие активности.

Следниот дел – Кориснички кодекс на однесување – ви ги дава нашите упатства за здрав разум за тоа како да придонесете за страницата со цел да избегнете штета или навреда за себе и за другите и да избегнете отстранување на вашата корисничка содржина.

Ако имате било какви проблеми во врска со содржината што се појавува на оваа страница, кликнете овде за да контактирате со Eurovia.mk.

Кориснички кодекс на однесување

Возбудени сме што клиентите и корисниците можат да комуницираат едни со други и да споделуваат идеи. Сепак, ние сакаме сите наши корисници да можат да се чувствуваат безбедно и пријатно додека ја користат нашата веб-страница. Најдобар начин за решавање на оваа рамнотежа е да имате кориснички код за однесување.

Со користење на нашата страница, ќе се согласите со овие Услови и правила, вклучително и Кодексот на однесување во овој дел.

Нашата заедница е дизајнирана кога е можно да управува со самата себе. Секој коментар оставен од корисник може да биде оценет и обележан од кој било друг корисник. Корисник може позитивно, неутрално или негативно да оцени коментар. Исто така, корисникот може да означи коментар како несоодветен или навредлив со кликнување на врската на која пишува „знаме“ покрај секој коментар. Знамените коментари можат да бидат прегледани од модераторите на Eurovia.mk, кои можат да ги отстранат тие коментари доколку сметаат дека не се во согласност со овие Услови и правила.

Значи, ако веруваме дека однесувањето на корисникот може да предизвика навреда или штета на други корисници или на групацијата „Еyровиа“ или е поинаку неприфатливо, може да му издадеме предупредување на тој корисник. Покрај тоа, можеби ќе треба да отстраниме каква било содржина што тие ја споделиле или ја објавиле на страницата. Cе обидеме да му дадеме на корисникот предупредувања преку системот за знаме и проба, наведени погоре, но не сме обврзани да му го дадеме на корисникот тоа известување.

За да ги заштитиме нашите корисници и угледот на страницата, може да внимаваме на интеракцијата помеѓу корисниците од време на време, но имајте предвид дека немаме обврска да ја полицираме.

Не можеме да преземеме одговорност за однесувањето на кое било лице кое ја користи нашата страница. Покрај тоа, ние не сме одговорни или одговорни за каква било загуба или штета претрпена како резултат на употребата на нашата страница.

Бараме при користење на оваа страница да покажете почит кон другите корисници и имотот на другите.

Вие се согласувате:

 • да се однесуваат на почитуван начин кон сите други корисници.
 • да не објавувате или на друг начин да ставате достапна содржина што, според наше мислење, може да го наруши уживањето на другите на оваа страница;
 • да не го крши законот или да поттикне кршење на законот;
 • да не објавува или да става на располагање на друг начин содржина што, според наше мислење, е навредлива, навредлива, клеветничка, непристојна, порнографска или од сексуална природа, незаконска, заканувачка, застрашувачка, повреда на приватноста, доверливоста или правата на трета страна или на друг начин неприфатлива;
 • да не објавувате или на друг начин да ставате достапна содржина што, според наше мислење, прикажува неприфатливо насилство;
 • да не се однесува на начин што претставува закана, заплашување, малтретирање или малтретирање, навредливо, навредливо, клеветничко, дискриминирачко или понижувачко или да ги кочи или крши правата на другите, вклучително и правата на приватност на поединците;
 • да не стори, да предизвика или да дозволи нешто да се направи што може да повреди, оштети или попречи какво било авторско право, морални права, права за вршење, права на дизајн, права на трговска марка или други права на сопственост или интелектуална сопственост на Групацијата Еуровиа за која било друга компанија, нивните соодветни даватели на лиценца или која било трета страна;
 • да поставувате само содржина што е оригинално дело создадено од вас;
 • да не споделува никакви информации што се доверливи на кое било друго лице;
 • не правете ништо што ќе или може да го оштети, попречи, наруши пристапот до, преоптоварување, прекинување или нарушување на функционалноста на страницата, материјалите достапни на страницата или кој било софтвер или хардвер;
 • да не добие или да се обиде да добие неовластен пристап до страницата, кој било нејзин дел или кои било области на сметка на приватни или членови;
 • да не добие или да бара да добие лични информации, доверливи информации или лозинки од кое било друго лице;
 • да не заобиколуваме или обидуваме да ги заобиколиме сите филтри што можеме да ги користиме на оваа страница.
 • да не стори ништо што може да предизвика каква било одговорност за компанијата на групацијата Евровија;
 • да не искривува или погрешно да претставува некое лице или нешто;
 • да не се регистрирате како или во име на некој друг, да се имитирате на некој друг, да барате да добиете лажен идентитет или погрешно да се претставувате себе си, вашиот идентитет или вашата возраст;
 • да не објавувате или да ставате на располагање содржина што содржи финансиски информации (како што се детали за сметка, кредитна или дебитна картичка) или информации што идентификуваат лично лице или е способно да идентификува лично лице (како што се имиња, телефонски броеви, адреси за е-пошта или поштенски адреси) ;
 • да ги почитувате информациите што ги добивате на нашата страница и да ги користите само во согласност со овој кориснички кодекс на однесување и нашите Услови и услови;
 • да не рекламира, промовира или одобрува каква било стока или услуга; и
 • не користете ја нашата веб-страница за да испраќате какви било верижни писма, несакана пошта, ‘спамирачки’ материјал или која било друга форма на масовна комуникација.

Малолетници

Заштитата на приватноста на децата на Интернет е особено важна за нас. Со пристапување до страницата или обезбедување на кои било ваши лични информации, ќе застапувате и гарантирате дека имате 18 години или повеќе и дека се согласувате со овие Услови и правила. Доколку имате помалку од 18 години, не обидувајте се да користите www.eurovia.mk и да не ни ги дадете вашето име, детали за контакт или какви било други информации за вас. Ако разумно веруваме дека корисникот е под 18 години, можеби ќе треба да ги отстраниме нивните детали обезбедени од нив од нашата страница и од нашите записи.

Блогови за гости на Еyровиа.мк

Блоговите за гости објавени на нашата страница не мора да ги претставуваат ставовите на Eurovia.mk. Секое позитивно или друго прегледување на кое било место, ресторан, хотел, музеј или на друг начин не претставува препорака, одобрување или гаранција од наша страна и ние не даваме застапување за квалитетот. Сите оценки се наменети само како упатство и ние не ја гарантираме нивната точност.
Ние не даваме одобрувања, препораки, гаранции или застапувања во врска со какви било ресторани, хотели, музеи или други прегледи објавени на оваа страница. Прегледите не мора да ги претставуваат нашите ставови. Прочитајте ги овие услови за повеќе детали.
Цените, менијата, хотелските удобности и другите индикатори во секој преглед објавен од нас се точни со датумот на печат, но може да се променат. Ние не гарантираме дека таквите информации или информации во прегледите објавени од други корисници, ќе бидат точни или ажурирани во времето кога ќе ги прочитате. Секогаш прегледувајте совети за патувања од Канцеларијата за надворешни работи и Комонвелт пред да одлучите да посетите меѓународна дестинација.
Групацијата Еyровиа нема да биде одговорна или одговорна за каква било повреда, загуба или штета настаната или претрпена како резултат на какво било прегледување. Овој став треба да се прочита во согласност со важечките локални закони.

Отштета

Нашите правни орли рекоа дека треба да го вклучиме овој став кој во основа ја штити Групата Еуровиа од луѓе што не тужат за нешто лошо што се случува:

При користењето на оваа страница, вие се согласувате да обештетите и да ги чувате безопасните, Еyровиа.мк и сите други компании на Групацијата Еyровиа, нивните подружници и холдинг компании, подружниците на нивните холдинг компании и секој од нивните соодветни службеници, директори, акционери, вработени, претставници и агенти (и ќе продолжите да ги обештетувате и да ги сметате за безопасни) во однос на сите загуби, обврски, трошоци, побарувања, штети и побарувања претрпени во врска со вашето однесување при користење на страницата, вашето однесување кон нас, други компании на Групацијата Еyровиа , нашите и нивните претставници, други корисници, какво било кршење на законот, какво било кршење на овие Услови и правила или какво било кршење на правата на која било трета страна.

Сопственички права

Целиот текст, графика, аудио, видео или датотеки со слика, содржина, софтвер, апликации и информации прикажани или достапни од оваа страница, и сите авторски права, права на трговски марки, права на дизајн и други права на интелектуална сопственост во нив (заедно, „заштитен Содржина “) се сопственост на Групацијата Еyровиа, на нашите корисници, добавувачи или даватели на лиценца. Ова вклучува, без ограничување, организација и распоред на страницата и основниот софтвер што е во сопственост на нас, други компании на групацијата Еyровиа, наши корисници, добавувачи или лиценцари.

Со користење на страницата, се согласувате дека комерцијалната содржина е достапна само за лична употреба и дека нема да копирате, репродуцирате, објавувате, дистрибуирате или располагате на кој било начин со сопствени содржини. Ниту името на групацијата „Еyровиа“ ниту кое било друго име на компанијата, трговската марка, логото или дизајнот на групацијата „Еyровиа“ не смеат да се користат или копираат на кој било начин.

Линкови до други страници

Еуровиа.мк, меѓу другото, обезбедува удобни врски до веб-страниците на другите компании на Групацијата Еуровиа. Можете исто така да контактирате со компаниите на Групацијата Евровија преку делот Пронајдете компанија на Групацијата Еуровиа на страницата. Нашата страница содржи и врски до други веб-страници на трети лица, ресурси, реклами или спонзорства.

Ако одберете пристап до која било од овие врски, ќе ја напуштите Eurovia.mk и бидејќи немаме никаква контрола врз овие страници, ние не сме одговорни за содржината, рекламирањето, производите или услугите достапни од нив или за кои било зделки или спорови што може да ги имате во врска со тие страници. Eurovia.mk не одговара за каква било загуба или штета што може да претрпи како резултат на употребата на такви врски и страници на трети страни. Ние ве охрабруваме да ги прегледате условите и политиката за приватност на која било нова страница на која можете да одберете пристап, бидејќи нашите услови и политиката за приватност повеќе нема да бидат применливи.

Го задржуваме правото да отстраниме врска во секое време.

Pop Ups

Кога користите www.Eurovia.mk, повремено може да добиете скокачки прозорци(pop ups). Ние ги користиме овие од многу причини, како формулари за учество во конкуренција, пријавување на нашите билтени и прашалници за да ни помогнеме да ја подобриме нашата услуга кон вас. Поп-ап кутиите од Eurovia.mk се јасно обележани со наслов од Eurovia.mk.

Вие исто така може да добиете pop-up кутии од други компании на групацијата Евровиа. Повторно треба да бидете во можност да ги идентификувате овие, бидејќи тие треба да бидат означени со наслов од соодветната компанија на Групацијата Еyровиа.

Вие исто така може да добиете pop-up реклами од трети страни. Овие можат да се појават поради софтвер што го инсталиравте, намерно или не знаејќи, на вашиот компјутер. За жал, Eurovia.mk не може да ги контролира овие скокачки кутии затоа што не се дојдени од нас.

Ние не поддржуваме ниту една веб-страница или производ што се појавува во сите скокачки прозорци што не доаѓаат од Еyровиа.мк.

Пристапност

Ако имате проблем да ја користите нашата веб-страница со одредени веб-прелистувачи или друг софтвер или ако сакате да не известите како можеме да ја подобриме пристапноста, ве молиме да не известите со кликнување тука за да контактирате со Eurovia.mk. Ние ги цениме вашите повратни информации и вашите предлози ќе ни помогнат да ја подобриме нашата услуга кон вас.

Информации за веб страната

Оваа страница може да биде недостапна повремено за одржување, ажурирање или на друг начин. Каде што се случи ова, ние се извинуваме за предизвиканата непријатност. Сепак, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба, штета или непријатност што произлегуваат од таквата недостапност.

Ние водиме голема грижа во обидот да ви претставиме точни, транспарентни и корисни информации како корисник. Сепак, како отворена платформа има содржина на оваа страница што не е генерирана од нас, на пример, содржина на трета страна, како што е опишано погоре. Затоа, треба да ве известиме дека информациите на оваа страница можат да бидат застарени, нецелосни, да содржат некои грешки или на некој начин да бидат несигурни. Само за да бидете сигурни, ве молиме проверете ги сите информации добиени од оваа страница пред да постапите по неа на кој било начин.

Имајте предвид дека од време на време може да направиме измени на страницата, нејзините функции и услуги.

Друго ограничување на одговорноста

Важно е да се напомене дека користењето Интернет има свои опасности. Нашата цел е да обезбедиме брза, сигурна и безбедна услуга и да ги заштитиме вашите лични информации. Сепак, не можеме да преземеме одговорност за:

какво било нарушување на безбедноста на www.Eurovia.mk;
каква било штета, загуба или корупција на какви било податоци, информации или материјал;
какви било вируси или други малициозни програми што можат да ја заразат вашата компјутерска опрема или друг имот; или
какво било нарушување на безбедноста од страна на хакерите во врска со www.Eurovia.mk.

Еуровиа.мк и другите компании Компаниите на Групацијата Еуровиа нема да бидат одговорни за каква било посебна, индиректна, случајна, последична или економска загуба (или за каква било примерна или казнена штета) во врска со користењето на www.Eurovia.mk или која било друга страницата. Истото важи и за вработените, службениците, директорите, претставниците и агентите на Еуровиа.мк и / или на другите компании на Групацијата Еуровиа. Овој став се применува само до степен до кој може да биде во согласност со важечките закони.

Закон и надлежност

Овие Услови и правила и секој спор во врска со нив се регулирани со англискиот закон и ние го задржуваме правото да покренеме постапка пред судовите на која било локација, англиските судови или кој форум сметаме дека е соодветен.

Како корисник, законите за вашата локација може да важат за вашите Интернет зделки со www.Eurovia.mk и може да имате дополнителни законски права и / или обврски од оние предвидени со англискиот закон. Ние секогаш препорачуваме да побарате локален правен совет, но сепак ве охрабруваме да разговарате со нас доколку имате било какви проблеми да видите дали може да се решат.

Други поими – последен збор од нашите адвокати

Овие Услови и правила и Политиките за приватност го сочинуваат целиот договор помеѓу вас, корисникот и нас во врска со вашето користење на страницата (што вклучува детали за нашиот пристап кон колачињата) и ги заменуваат сите претходни договори и аранжмани меѓу нас во врска со вашата употреба на страницата.

Ако која било одредба или дел од овие Услови и правила е или стане незаконска, неважечка или неспроведлива, законитоста, валидноста и спроведливоста на сите други одредби и делови од овие Услови и правила нема да бидат нарушени.

Ниту еден неуспех или одложување од страна на Eurovia.mk или вршењето или спроведувањето на какво било право, моќ или лек што произлегува според овие Услови и правила нема да работи како одрекување од тоа или кое било друго право, моќ или лек. Без откажување од страна на Еуровиа.мк или нема да биде ефективно освен во писмена форма и потпишано од овластен претставник на Еуровиа.мк.

Конечно – ако се сомневате, разговарајте со нас

Ако имате било какви прашања, коментари или поплаки во врска со страницата или овие Услови и правила, само контактирајте. Може да ни пишете на:

Веб-администраторот
Еуровиа Холдинг ДООЕЛ
ул 101 бр 17 Желино
1200 Тетово
Северна Македонија

Ако имате било какви прашања, коментари или поплаки во врска со веб-страниците на која било друга компанија на групацијата Еуровиа или производите или услугите што ги добивате од нив, тогаш контактирајте ги директно. За ваша погодност, можете да ги контактирате преку Пронајдете го делот Компанија од групацијата Еуровиа на нашата страница. https://eurovia.mk/mk/nasite-kompanii/

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.