ЧЕКОР 2 ОД 3

Вашиот деловен план треба да го опфати следново:

  • Деловна цел и стратегија
  • Целен клиент и пазар
  • Предлог на вредност на производот или услугата и единица економија
  • Конкуренти и конкурентни предности
  • Постоечки клиенти, договори и клучни партнери
  • Преглед на менаџерскиот тим
  • Резиме на финансиски план и продажен цевковод
  • Историја на финансирање и структура на сопственост
  • Барања и намени за финансирање

За помош во деловните планови, можеби ќе сакате да ја посетите следната страница:

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.