Нашата филозофија

Процесот на градежништво

Без оглед со кој сектор во градежната индустрија или соодветниот проект се занимаваме, треба да се земат во предвид различни фактори и околности. За таа цел, применуваме голем број мерки и процедури што се усовршуваат на една единствена цел: готовиот проект. Било да е тоа обновување на дел од патека или завршување на нова станбена зграда, ние секогаш имаме за цел да обезбедиме стабилност, безбедност и задоволство на клиентите. Затоа велиме дека е логично да се формулира и да се спроведе филозофијата на нашата компанија по овие принципи.

Формирање на фондацијата

Најдобриот материјал, најмодерните машини и најдлабокиот процес на планирање се безвредни, доколку  нема компетентни и мотивирани специјалисти успешно да ги склопат сите овие фактори. Ние сметаме дека е наша должност е да создадеме компанија во која вработените да ги покажат и докажат своите капацитети.

Луѓе

Машини

Одговорност

Ние организираме сеопфатни курсеви со што постојано го подобруваме нивото на знаење. Па така фокусираната, но сепак релаксирана и доверлива работна клима, исто така, игра улога во осигурувањето дека компанијата секојдневно придонесува за својте вработени. Вработените кои веќе долго време се дел од нашиот тим со сигурност можат да зборуваат за сигурноста и тимскиот дух кои се секогаш присутни – а тоа пак обезбедува оптимални резултати во работата, што е важен предуслов за извонредност во секоја ситуација. Воведовме и софистициран систем на QM (DIN EN ISO 9001) за да обезбедиме одржливи квалитети и перформанси во сите области.

Стабилност и безбедност

Тие се два фактори на кои секогаш внимаваме – не само во однос на нашиот персонал, туку и во технички и корпоративен контекст. За да ги исполниме сопствените стандарди за изведба, ние ги применуваме принципите на филозофијата за градење и гарантираме дека нашата основа е поддржана од два дополнителни столба.

Покрај нашата работна сила, нашиот успех зависи и од машината и опремата што ја користиме. Ние развивме и продолжуваме да го прошируваме нашиот сопствен технички оптимизиран сет од машини, така што ќе можеме да го заземеме првото место во сите области на меѓународниот пазар за изградба на патеки, затоа што клиентите знаат дека нашата апсолутна флексибилност и брзина ќе ги одржат застоите на нивните патеки минимум. Покрај тоа, нашите високи технички стандарди и основната компетентност во градежништвото се најдобри квалификации за развој на други деловни полиња во градежната индустрија.

Од своите скромни почетоци, семејството Еуровиа се обидуваше да спроведе стратегија за здрав раст, поткрепено со силното чувство на одговорност утврдено во политиката на компанијата. Особено, постојаното реинвестирање на профитот создаде финансиски силна Групација која се одликува со својата способност да постигне неверојатни работи во смисла на иновации и инвестиции, без никакви финансиски несигурности.

Луѓе, машини, одговорност

Три силни столба, една декларирана цел: гарантирање стабилност и безбедност на нашата компанија, вработените и нашите клиенти. И правејќи го ова, се враќаме на она што најдобро го правиме и го ставаме во модерен и флексибилен амбиент. Вака нашата корпоративна филозофија продолжува да учи од градежните принципи за да можеме да продолжиме со успешно градење во иднина.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.