ГРАДЕЖЕН ТЕХНИЧАР

Главни одговорности:

 • Изработка на Динамичен План за изведба на градежни активности
 • Изработка на Организациона шема на потребни човечки ресурси и персонел,
 • Управува со односите со локалните институции или други засегнати страни.
 • Го координира клучниот персонал на проектот за соодветните задачи.
 • Составува неделни и месечни извештаи. (Идентификување на можни проблеми и решенија).
 • Контроли дека нарачаните материјали се испраќаат до градилиштето (во време, квантитет и квалитет).
 • Го следи напредокот на работите и ги извршува потребните интервенции (машинерија, ресурси, алати и опрема)
 • Ги следи трошоците за проектот да бидат во рамките на дефинираниот буџет (Паричен тек).
 • Го следи спроведувањето на работите во согласност со безбедноста, квалитетот и животната средина.
 • Контролира и одобрува ситуации за потенцијалниот инвеститор и подизведувачи.
 • Го координира персоналот во однос на соодветните задачи.
 • Изработка на техничка документација – Градежен дневник, градежна книга, времена ситуација

 

Потребни комуникациски вештини:

 • Одлични организациони вештини со флексибилен пристап кон работите и ориентираност кон изнаоѓање на решенија
 • Способност за тимска работа
 • Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
 • Способност за работа под притисок и во дадени рокови

Потребни квалификации:

 • ВСС – Градежен факултет – Градежен инженер
 • Искуство во релевантни проекти од споредлива природа и степен на сложеност во својство на Градежен техничар
 • Одлично познавање на AutoCad, ArchiCad и апликациите од MS Office пакетот

Што нудиме:

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на труд во земјата;
 • Работа од понеделник до петок од 08:00 – 16:00 часот, 40 часови неделно;
 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Можност за професионално усовршување, обука и напредок на работното место;

 

Сите заинтересирани кандидати кои сметаат дека имаат вештини и знаење за оваа позиција, треба да ја испратата својата  професионална биографија (CV) на: hr@eurovia.mk , со назнака Градежен техничар“.

Краен рок за доставување на апликациите e 30.10.2020

Job Category: Eurovia Construction
Job Type: Full Time
Job Location: Skopje

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx


This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.