Договор за инсталација на нов канализациски систем

Еуровиа презеде низок градежен проект за општина Гостивар и селата околу (Мало Турчан, Бањица и Чајле). Изградба на фекална и атмосферска канализација. Нашата работа се состои од ископ, инсталација на нов канализациски систем и асфалтирање на патишта.

Инвеститор: Општина Гостивар
Локација: Гостивар
Површина: 12.500 м
Година на завршување: 2019 година
Вредност на инвестицијата: 1.200.000 €

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.