Доделен договор за изградба на градинка во Скопје од Бауер-Еуровиа Ј.В.

ЕУРОВИА и партнерот во заедничко вложување Бауер потпишаа договор со Министерството за труд и социјална политика за изградба на новата градинка во Скопје, што ќе служи како социјална интеракција за децата. Оваа градинка за деца е проект кој има за цел да им помогне на децата да добијат рано детско образование пред да започнат со задолжително образование во основно училиште. Многу сме задоволни што Министерството за труд и социјална политика ни го додели договорот за изградба на овој важен објект за помладата генерација. Бауер-Еуровиа Ј.В.ќе биде одговорен за управување со проектирање, набавки и изградба. Проектот ќе биде дизајниран со чувствителност на детското ниво, вклучувајќи го и тоа  како тие ќе го користат просторот, што ќе видат и какво искуство ќе имаат.

ЗА БАУЕР БГ

Главната дејност на Компанијата е Изградба на високи деловни активности – станбени единици, внатрешен дизајн, како и работи во нискоградба и патна и железничка инфраструктура. За повеќе информации во врска со Бауер посетете ја нивната страница: https://bauerbg.mk/This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.