АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Patundshmëri

Недвижности

Нашата компанија е она која инвестира постојано и со голема сигурност во недвижниот имот. Изградбата на индустриски објекти во недвижен имот е најдобриот начин на користење на истите простори, затоа Еуровиа инвестира силно во таа насока. Ние сме храбри да превземеме активности кои се со голема вредност и истите ги трансформираме во објекти кои се користат. Еуровиа секогаш успеало да го трансформира недвижниот имот во користен простор за сите. Потпирајќи се секогаш на логиката дека тие што можат секогаш треба да се потпираат на други, нé прави да се фокусираме повеќе на индустриски градби кои креираат нови работни места, кои несомнено се профитабилни за целото општество.

Услуги кои ги нудиме

  • Деловни објекти
  • Станбени објекти
  • Деловни комплекси
  • Станбени комплекси

Дали сте во потрага по најдобриот изведувач на вашиот градежен проект?