АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Partner-publiko-privat

Јавно-приватно партнерство

Еуровиа убедливо работи и во областа на логистиката и трговијата, како една од основната активност за нашата компанија. Постигнувањето на нашите цели и реализацијата на проектите секогаш зависи од материјали увезени од различни земји, со цел да бидат со највисок квалитет, и од начинот на управување на човечките ресурси, затоа слободно може да кажеме дека сме една од главните компании која како најсилна точка ја има логистиката, што претставува главна цел за постигнување на сите успеси на нашата компанија.

Дали сте во потрага по најдобриот изведувач на вашиот градежен проект?