АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

ПРОЕКТИРАЊЕ И ДИЗАЈН

Ги проширивме нашите дејности во насока на услуга за Проектирање и изведба на ентерерни решениа. Ова дивизија е формирана да се обезбеди нова платформа за нашата индустрија, како и нов начин на приближување кон архитектурата. Во склоп на тимот на ЕУРОВИА функционират искусни архитекти , проектанти и  дизајнери за внатрешно уредување кои се подготвени да го понудат најдоброто во изработување на идејни и основни проекти. Вршиме изработка на проектна документација, елаборати, анализи и студија во согласност со стандардите, нормативите и прописите за проектирање на градбите.

Вршиме изработка на проектна документација, елаборати, анализи и студија во согласност со стандардите, нормативите и прописите за проектирање на градбите.

Нашето искуство е изградено врз основа на широко портфолио во широк спектар на типови на проекти: комерцијални и канцелариски згради, резиденцијални објекти, домување, ентериерни решени и т.н. Испорачуваме дизајн и технички обработени проекти од светска класа, изработени од фокусирани професионалци.

Посветени сме на на дизајнот и техничката извонредност – градење во континуитет на идеи за подобрување на нашата заедница, проширување на нашето знаење и надминување на очекувањата на нашите клиенти.

Ги изработуваме сите фази во процесот на проектирање:

  • Основен Проект – Архитектура
  • Градежно конструктивен проект
  • Проект на водовод и канализација
  • Пресметка на статика
  • Проект за електротехнички решениа
  • Проект за термотехнички решениа
  • Собраќајни решениа
  • Други проекти и елаборати во зависност од намената на градбата

Освен нашиот стручен тим, во изработка на проектите соработуваме со голем број консултантски куќи од Македонија и надвор.

ЕУРОВИА поседува:

А и Б лиценци за проектирањe на градби од прва и втора категорија

Додека нашиот тим на проектанти се Овластени од А и Б категприја за  проектирање, ревизија и надзор

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНО – ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНО – ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ

Дали сте во потрага по најдобриот изведувач на вашиот градежен проект?