АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Структура на компанијата

Еуровиа се подигна постепено врз цврсти основи и има воспоставено своја мрежа со која функционира. Структурата на нашата компанија е поделена на одели кои ги вршат соодветните работи со голема одговорност.

Дали сте во потрага по најдобриот изведувач на вашиот градежен проект?