АДЕЛ ХОЛДИНГ

АДЕЛ ХОЛДИНГ е група на компании кои што работат во различни бизнис сфери: градежништво, логистика, недвижности, трговија, дистрибуција и маркетинг.

Потпишан тендер за реконструкција на ОУ „Лирија” во Тетово

Еуровиа е компанијата која ќе врши реконструкција на Основното училиште „Лирија” во Тетово. На отворената постапка со бр. 13/2017 од Министерството за образование и наука, договорот за јавна набавка беше доделен на Еуровиа.

Станува збор за реконструкција на кровот и внатрешно реновирање на објектот, со вредност од 3.286.653,92 денари.

Објектот ќе се заврши во септември 2017 година, со што учебната година на учениците ќе започне во нов и реновиран објект.